Fórum mladých - Asociace hudebních umělců a vědců

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ČLENOVÉ
ČINNOST FÓRA MLADÝCH, člena AHUV, z.s. ZA ROK 2018

  • Spoluorganizace Jihočeského komorního festivalu 2018 – 8 koncertů v menších městech a obcích Jihočeského kraje.
  • Série koncertů ve spolupráci se Západočeským hudebním centrem a Hudební nadací Karla Pexidra.
  • Spolupráce s premonstrátským klášterem v Teplé, kde Fórum mladých od června 2017 organizuje zatím 7 výchovných koncertů pro děti 1. a 2. stupně ZŠ. Tato spolupráce bude pokračovat i v roce 2019.
  • Organizace celoročního festivalu „Malostranské koncertní večery aneb Fórum mladých hraje seniorům 2018“. Koncerty se odehrávají nejen v koncertních sálech, ale také v Domech s pečovatelskou službou na Praze 1, 4 a 10. Tento festival je každoroční, v roce 2017 se odehrává již 7. ročník.
  • Spoluorganizace koncertů pro seniory ve Středočeském kraji se Společností Antonína Dvořáka.
  • KPH Podolí – organizační a administrativní činnost – celoročně.
  • KPH Vinohrady – spoluvytváření dramaturgie koncertů – celoročně.

Koncertní a organizační činnost Fóra mladých, z.s. je financována z grantů Státního fondu kultury, MČ Prahy 1, MČ Prahy 4, Nadace Život umělce a Hudební Nadace Karla Pexidra. Tyto granty pravidelně vypracovávají a podávají členové Fóra mladých na výše zmíněné projekty.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky