O NÁS - Asociace hudebních umělců a vědců

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) je organizací profesionálních tvůrců české hudební kultury. Působí na území ČR.

Jejím posláním je

 • vytvářet podmínky pro svobodnou uměleckou, teoretickou a organizátorskou práci a její vysokou odbornou a mravní úroveň
 • hájit a prosazovat profesionální zájmy členů
 • přispívat ke všestrannému rozvoji české hudební kultury a obecné hudebnosti

Za tím účelem spolupracuje s dalšími orgány a organizacemi působícími v oblasti zájmu Asociace.

Další oblasti působení a činnosti asociace a jejích společností

 • spoluvytváří podmínky pro vznik a realizace uměleckých děl, pro teoretickou a organizátorskou práci
 • jedná s vydavatelstvími, sdělovacími prostředky a uměleckými agenturami
 • pořádá koncerty, odborné konference a semináře
 • spolupracuje s pořadatelskými organizacemi
 • příp. vyvíjení vlastní agentážní činnosti
 • podílí se na řešení otázek hudební výchovy, profesionální výchovy nových skladatelů, interpretů a teoretiků
 • pomáhá zajišťovat nezbytné podmínky pro jejich tvůrčí uplatnění
 • spolupracuje na návrzích normativních opatření, která se dotýkají zájmů hudební oblasti dbá o uplatnění české hudební kultury v zahraničí
 • pečuje o mezinárodní výměnu hodnot a informací

Forma existence

Asociace je samostatným subjektem práv a povinností, je občanským sdružením ve smyslu zákona 83/90 Sb.

Jejími orgány jsou

 • Valné shromáždění, event. kongres delegátů
 • Rada AHUV a Kontrolní rada

Asociace a jednotlivá společenství hospodaří s vlastním majetkem, příp. s národním majetkem, který jim byl odevzdán do dočasného nebo trvalého užívání.

Finanční zdroje

 • příspěvky jednotlivých společenství
 • státní dotace
 • účelové dotace sponzorů
 • vlastní hospodářská činnost
 • dary a dědictví

Senior Prix

je ocenění, za celoživotní uměleckou práci pro vybrané výkonné umělce. Zástupci jednotlivých zřizovatelů nadace - Herecká asociace, Svaz autorů a interpretů, Umělecké sdružení Artes, Unie - Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE - Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Společnost koncertních umělců – člen Asociace hudebních umělců a vědců, předkládají návrhy na držitele tohoto ocenění.

Od roku 1993 již bylo uděleno 760 SENIOR PRIX za uměleckou činnost v divadle, filmu, rozhlase, televizi, na koncertních podiích a v nahrávacích studiích.

Jména zástupců AHUV, kteří obdrželi Senior Prix

LEJSEK Vlastimil

klavírista

1927

(AHUV)

1999

LOJDA Rudolf

violoncellista

1927

(AHUV)

1999

MENCL Vladimír

klavírista

1926

(AHUV)

1999

TICHÝ Jan Hus

operní dirigent, klavírista

1921

(AHUV)

1999

WINKLER Vítězslav

hobojista

1930

(AHUV)

1999

CHARVÁT Přemysl

dirigent

1930

(AHUV)

1998

MORAVEC Antonín

houslista

1928

(AHUV)

1998

POKORNÁ Mirka

klavíristka

1930

(AHUV)

1998

RITZOVÁ Drahomíra

klavíristka

1929

(AHUV)

1998

HOLOVSKÁ Zdena

klavíristka

1927

(AHUV)

2000

HORÁK Josef

basklarinetista

1931

(AHUV)

2000

KONVALINKA Miloš

dirigent

1919

(AHUV)

2000

KOVÁRNOVÁ Emma

klavíristka

1930

(AHUV)

2000

LEJSKOVÁ Věra

klavíristka

1930

(AHUV)

2000

MĚRKA Ivan

violoncellista

1926

(AHUV)

2000

MORAVEC Ivan

klavírista

1930

(AHUV)

2000

SUK Josef

koncertní umělec – housle

1929

(AHUV)

2000

VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ Jarmila

pěvkyně

1916

(AHUV)

2000

APOLÍN Stanislav

violoncellista

1931

(AHUV)

2001

ELIŠKA Radomil

dirigent Karlovarského symf. orch.

1931

(AHUV)

2001

MÁCHOVÁ-HERYÁNOVÁ Anna

koncertní pianistka

1923

(AHUV)

2001

PIŠINGER František

violoncellista Dvořákova kvarteta

1931

(AHUV)

2001

SÝKORA Adolf

houslista Janáčkova kvarteta Brno

1931

(AHUV)

2001

ŠŤASTNÝ Karel

dirigent

1913

(AHUV)

2001

BÍLEK Aleš

komorní hráč - pianista

1932

(AHUV)

2002

HRON Karel

varhaník

1927

(AHUV)

2002

PRŮŠOVÁ Zdeňka

koncertní umělkyně

1927

(AHUV)

2002

SEDLÁČEK Jan

koncertní umělec

1927

(AHUV)

2002

SOUKUPOVÁ Věra

pěvkyně - mezzosoprán, alt

1932

(AHUV)

2002

KUCHINKA Josef

dirigent ND Praha

1925

(AHUV)

2003

MOTLÍK Jaroslav

violista České filharmonie

1926

(AHUV)

2003

MOUČKA Viktor

violoncellista

1926

(AHUV)

2003

STÁREK Jiří

dirigent

1923

(AHUV)

2003

Slavnostní předávání probíhá každoročně v komorní atmosféře v přítomnosti oceněných umělců a jejich příbuzných a blízkých.

Stejně tak se pravidelně koná předvánoční setkání držitelů SENIOR PRIX, které výstižně charakterizoval pan Vlastimil Brodský slovy „My se máme možnost setkávat a vidět jen na hřbitovech, nebo v krematoriu, upřímně děkuji NADACI ŽIVOT UMĚLCE za možnost sejít se i někde jinde“. Národní dům na Smíchově tak každoročně přivítá kolem 350 umělců z různých oborů a nabídne neopakovatelnou vánoční atmosféru.

Děkujeme zejména společnosti INTERGRAM, která nám umožňuje realizovat Cenu SENIOR PRIX a následnou péči o její držitele.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky