Informace - Asociace hudebních umělců a vědců

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

SPOLEČNOST ČESKÝCH SKLADATELŮ
člen  Asociace hudebních umělců a vědců
Radlická 99, 150 00  PRAHA  5
tel.: 731 409 039, 737 808 600
e-mail: db.ahuv@seznam.cz
www.ahuv.cz
      

O  SPOLEČNOSTI  ČESKÝCH  SKLADATELŮ
    Společnost českých skladatelů Praha (SČS) je profesní organizace sdružující české, moravské a slezské skladatele vážné hudby působící na území ČR i v cizině. Od r. 1990 je jedním ze zakládajících členů Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV).  Členství v SČS je dobrovolné, počet členů se průběžně pohybuje okolo stovky osob. Hlavní činností SČS je pořádání veřejných koncertů z tvorby jejích členů = skladatelů pokračujících v linii klasické hudby v nejlepším smyslu toho slova.

    Od roku 1990 jakožto hlavní pořadatel, organizátor a garant nepřetržitě každoročně zabezpečuje festival DNY SOUDOBÉ HUDBY (DSH). Tuto službu vykonává pro všechny hudební společnosti podílející se na programech jednotlivých festivalů – ať už jde o členy AHUV (Tvůrčí centra v  Olomouci a v  Ostravě, Západočeské hudební centrum v Plzni, Klub moravských skladatelů v Brně) nebo o spolupracující organizace (Společnost pro duchovní hudbu, Sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost …).
Spočítají-li se všechny skladby provedené na festivalech DSH jen od r. 1994 (kdy začaly být archivovány), pak jejich počet (celkem přes 1300 novinek!) jistě není malé číslo;  v ČR neexistuje podobná instituce, která by se v uvádění současné vážné komorní (instrumentální i vokální) hudební tvorby žijících českých skladatelů v takové míře mohla se Společností českých skladatelů srovnávat. Je třeba brát v potaz i fakt, že celá tato odpovědná práce je kompletně vykonávána jedinou osobou bez nákladů na velký realizační „štáb“...

    Patří rovněž k dlouholeté tradici, že se SČS snaží každým rokem zabezpečit několik samostatných autorských večerů pro jednotlivé žijící skladatele, své členy, kteří v daném roce dosáhli 70, 75, 80, 85, 90 a více let – pro ty, kteří se mimořádně zasloužili o chod SČS a českou hudbu. Těmito tzv. JUBILANTSKÝMI KONCERTY chce  projevit úctu k jejich celoživotnímu dílu a přínosné činnosti v oblasti šíření současné hudební tvorby... V posledních letech pořádá s patřičným ohlasem mezi kolegy i publikem každoročně v průměru tři koncerty (mezi nimi v r. 2011 dokonce i kouzelné představení „Popelky“ – opery - melodramu pro velké i malé -  Zdeňka Zahradníka).

    SČS se neomezuje jen na pořádání festivalu a jubilantských koncertů; usiluje i o aktivaci dětí a mládeže v oblasti klasické hudby. Mnohaletým pořádáním koncertů nazvaných „SKLADATELÉ  DĚTEM -  DĚTI  SKLADATELŮM“  si klade za cíl nechat dětské interprety jednotlivých pražských i mimopražských ZUŠ pokud možno ve spolupráci s jednotlivými autory spoluprožívat celý radostný i bolestný tvůrčí proces nastudování soudobých skladeb až po jejich slavnostní provedení v některém inspirativním sále. V roce 2015 proběhne 9. ročník, jeden z koncertů bude věnován památce čestného člena SČS Pavla Jurkoviče.

Zájem o účinkování během těchto koncertů je ze strany samotných dětí i mládeže a pedagogů ZUŠ natolik velký, že projekt může být považován za skutečně přínosný.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky