Informace - Asociace hudebních umělců a vědců

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

www.varhany.nomi.cz

Brněnský varhanní festival 2011 – 31. ročník
Proměny stylů ve varhanní hudbě


Brněnský varhanní festival, pořádaný Klubem moravských skladatelů, se uskutečňuje  každoročně od roku 1981. Je jediným varhanním festivalem v jihomoravské metropoli a v širším okolí.  Za léta existence se tak stal prvořadou příležitostí představující současnou špičku interpretů všech generací, laureátů národních a mezinárodních soutěží, předních osobností českého a evropského i amerického hudebního života. Navíc v posledních letech přestal být jen výlučně brněnskou záležitostí  a rozšířil se – díky spolupráci s dalšími institucemi – i do Brnu přilehlých měst a obcí a přestavuje i tam vynikající výkonné umělce. Tito interpreti zvou ke svým vystoupením také mnohé významné pěvce a instrumentalisty, sbory i komorní tělesa. Vzhledem ke své úrovni se festival těší velkému zájmu publika, hlavně mladého, což je v oblasti vážné hudby pozoruhodný jev. V uplynulých letech projevila o vybrané koncerty zájem také různá média –  Česká televize Brno, Český rozhlas Brno a především Radio Proglas, které koncerty natáčí a jejich snímky pak pravidelně vysílá. Dále pak tisk Rovnost, MF Dnes, Metropolitan, Haló Brno, Listy jižní Moravy, Brněnsko, Hudební rozhledy, Harmonie, Opus musicum a další. Rovněž v 31. ročníku festivalu budou s ohledem na poutavou dramaturgii studia a redakce spolupracovat. V průběhu posledních let se Brněnský varhanní festival stal akcí mezinárodního významu a jeho spolupořadateli se staly statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Biskupství brněnské, Nadační fond Campianus pro výstavbu koncertních varhan v Brně, dále instituce Rakouské kulturní fórum v Praze, Polské kulturní středisko, Americké velvyslanectví v Praze, Alliance française, Irské velvyslanectví, aj. a během poslední doby získal podporu nadací a osobností politického a společenského života – hejtmanů Jihomoravského kraje, primátorů města Brna a biskupa brněnského. Festival navázal spolupráci s hudebními projekty jiných měst, jako jsou Litoměřické varhanní léto, Slavnosti varhan v Jihlavě, a se spolupořadateli jako např. s Mezinárodní společností Antonína Dvořáka v projektu Americké jaro a s Hudební fakultou Janáčkovy akademií múzických umění v Brně. Letošní ročník začíná nové, již čtvrté desetiletí. Konat se bude nadále v akusticky kvalitních prostorách kostela sv. Augustina na dobrém  nástroji firmy Rieger-Kloss a včetně doprovodných akcí bude navazovat na mimořádně zdařilý předchozí jubilejní ročník.


Další informace: www.varhany.nomi.cz

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky